Terapia nerwowo-mięśniowa (TNM)

Techniki tej metody są bardzo skutecznym sposobem walki z przykurczami mięśni i bólem.
W skład jej wchodzą techniki nerwowo-mięśniowe, jest to metoda diagnostyczno-lecznicza zajmująca się zaburzeniami funkcjonalnymi w tkankach miękkich narządu ruchu.

Należy ona do ogólnego systemu nauk wchodzących w skład medycyny manualnej. Terapia nerwowo-mięśniowa diagnozuje i leczy zaburzenia w obrębie tkanek pośrednio lub bezpośrednio związanych z narządem ruchu, jak skóra, tkanka podskórna, powięzie, mięśnie, więzadła czy torebki stawowe. Wspomniane zaburzenia to: nieprawidłowe napięcie włókien mięśniowych lub całych mięśni, powięzi i więzadeł, punkty spustowe, punkty maksymalnej bolesności i inne. Objawiają się one bólem w narządzie ruchu i powodują kolejne nieprawidłowości w stawach, segmentach kręgowych, a także narządach wewnętrznych, statyce ciała, oddychaniu i innych procesach ogólnoustrojowych. Te ostatnie mogą być także rewelatorem wtórnych zaburzeń w tkankach, wyzwalając mechanizm „błędnego koła”.

Terapie, Diagnostyka & Fizykoterapia

Pozostałe terapie

Terapia SI

Terapia SI

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym organizującym wrażenia płynące z ciała i z zewnątrz.

Masaże

Masaże

W naszym gabinecie można skorzystać z profesjonalnych masaży, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem.